Høring - forskrifter til tjenestepensjonsloven (uførepensjon)

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven, jf. vedlagte høringsnotat og utkast til forskrifter utarbeidet av Finanstilsynet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.11.2015