Høring - forslag om å gi revisor adgang til å avgi revisjonsberetning på annet språk enn norsk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011