Høring - forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften fra ti til fem år

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.04.2016