Høring - forslag om blokker til utlysning i 20. konsesjonsrunde

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2008