Høring - forslag om blokker til utlysning i 20. konsesjonsrunde

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2008

Vår ref.: 08/00202-50

Høringsbrevet i pdf

Aker Exploration, Fjordalléen 16, 0115 Oslo
Akvaplan NIVA, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
AS Norske Shell, Postboks 40, 4098 Tananger
Aust-Agder Fylkeskommune, Serviceboks 606, 4809 Arendal
BG Norge AS, Postboks 780 Sentrum, 4004 Stavanger
Bridge energy, Postboks 229, 1377 Billingstad
BP Norge AS, Postboks 197 Forus, 4065 Stavanger
Buskerud Fylkeskommune, Fylkeshuset, 3020 Drammen
Centrica Resources Norge AS, Bjergstedveien 1, 4007 Stavanger
Chevron Norge AS, Postboks 97 Skøyen, 0212 Oslo
Concedo ASA, Torvveien 1, 1383 Asker
ConocoPhillips Skandinavia AS, Postboks 220, 4098 Tananger
Dana Petroleum Norway AS, Postboks 128, 1325 Lysaker
Det norske oljeselskap ASA, Nedre Bakklandet 58c, 7014 Trondheim
Discover petroleum AS, Postboks 690, 9257 Tromsø
Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim
Dong E&P Norge AS, Postboks 450 Sentrum, 4002 Stavanger
Edison international Spa, Postboks 130, 4065 Stavanger
Endeavour Energy Norge AS, Postboks 1989 Vika, 0125 Oslo
Eni Norge AS, Postboks 101 Forus, 4064 Stavanger
E.ON Ruhrgas Norge AS, Postboks 640 Sentrum, 4003 Stavanger
Esso Norge AS, Postboks 60, 4064 Stavanger
Excel expro Norge AS, Postboks 1584, 4093 Stavanger
Faroe petroleum Norge AS, Postboks 309 Sentrum, 4002 Stavanger
Farsundsbassenget, co Sørlandet Industrisenter Lundevågen, 4550 Farsund
Fellesforbundet, Lilletorget 1, 0187 Oslo
Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens pl. 1, 9815 Vadsø
Fiskebåtredernes forbund, Postboks 67, 6001 Ålesund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Postboks 514, 6001 Ålesund
Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo
Fiskeridirektoratet, Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen
Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo
Forum for utvikling og miljø, Storgata 11, 0155 Oslo
Fremtiden i våre hender, Fredensborgveien 24g, 0177 Oslo
Fylkesmannen i Aust-Agder, Serviceboks 606, 4809 Arendal
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar
Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 Bergen
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde
Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 7734 Steinkjer
Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks, 2626 Lillehammer
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, E. C. Dahlsgate 10, 7468 Trondheim
Fylkesmannen i Telemark, Statens hus, 3708 Skien
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø
Fylkesmannen i Vest-Agder, Postboks 513, 4605 Kristiansand
Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 Moss
Gaz de France Norge AS, Postboks 242 Forus, 4066 Stavanger
Genesis petroleum Norway AS, Postboks 156, 1371 Asker
Greenpeace Norge, Postboks 6803, 0130 Oslo
Hammerfest energi, Rossmollgt. 50, 9613 Hammerfest
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Hedmark Fylkeskommune, Fylkeshuset, 2325 Hamar
Hess Norge AS, Postboks 130, 4065 Stavanger
Hordaland Fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen
Idemitsu Petroleum Norge AS, Postboks 215 Skøyen, 0213 Oslo
Industri Energi, Youngsgt 11, 0181 Oslo
IRIS, Postboks 8046, 4068 Stavanger
Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kystverket, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo
Lofoten og Vesterålen Petro, Postboks 198, 8401 Sortland
LOG fjord, Postboks 283, 6902 Florø
LOG nord, Fjord Brygge 3.etg, 8805 Sandnessjøen
Lundin Norway AS, Strandveien 50 D, 1366 Lysaker
Kunnskapsparken i Harstad, Postboks 746, 9487 Harstad
Maersk Oil Norway AS, Postboks 8014, 4068 Stavanger
Marathon Petroleum Norge AS, Postboks 480 Sentrum, 4002 Stavanger
Meterologisk institutt, Postboks 43 Blindern, 0313 Oslo
Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
Natur og ungdom, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Nexen Exploration Norge AS, Jåttåvågveien 7, Stadionblokk A, 4020 Stavanger
NIFES, Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen
NILU, Postboks 100, 2027 Kjeller
NIVA, Gaustadaleen 21, 0349 Oslo
NODE, Vesterveien 15, 4612 Kristiansand
NOIL Energy ASA, Postboks 1345 Vika, 0113 Oslo
Nordland Fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 7753 Steinkjær
Norges fiskarlag, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Norges geologiske undersøkelse, 7491 Trondheim
Norges kystfiskarlag, 8380 Ramberg
Norges miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen
Norges naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo
Norges rederiforbund, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
Norsk institutt for naturforskning, 7047 Trondheim
Norsk ornitologisk forening, Sandgt. 30b, 7012 Trondheim
Norsk polarinstitutt, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
North energy AS, Markedsgata 3, 9510 Alta
Norut Tromsø, Postboks 6434 Forskningsparken, 9294 Tromsø
Norwegian Energy Company ASA, Postboks 550 Sentrum, 4003 Stavanger
Næringsforeningen i Tromsøregionen, Postboks 464, 9255 Tromsø
Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger
Oljeindustriens landsforening, Postboks 8065, 4068 Stavanger
OMV Norge AS, Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Oppland Fylkeskommune, Serviceboks, 2626 Lillehammer
PA Resources Norway AS, Munkedamsveien 45e, 0250 Oslo
Petro Arctic, Sjøgata 6, Postboks 301, 9615 Hammerfest
Petro-Canada Norge AS, Postboks 269 Sentrum, 4002 Stavanger
Petroleumstilsynet, Postboks 599, 4003 Stavanger
Premier Oil Norge AS, Postboks 800 Sentrum, 4004 Stavanger
Probarents AS, Sjøgata 6, 9600 Hammerfest
Revus Energy ASA, Postboks 230 Sentrum, 4001 Stavanger
Rocksource ASA, Munkedamsveien 45 oppg. A Vika Atrium, 0250 Oslo
Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger
RWE Dea Norge AS, Postboks 243 Skøyen, 0213 Oslo
Sabima, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo
SAFE, Postboks 145 Sentrum, 4001 Stavanger
Sagex petroleum ASA, Tordenskioldsgate 12, 0160 Oslo
Sametinget, Kautokeinov. 50, 9730 Karasjok
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Senja Petro, utviklingssenteret, Postboks 927, 9305 Finnsnes
SINTEF petroleumsforskning AS, 7465 Trondheim
Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund
Skagen 44 AS, Postboks 332 Sentrum, 4002 Stavanger
Skeie energy AS, Postboks 700, 4666 Kristiansand
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger
Statens forurensingstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Statens kartverk, Sjøkartverket, Postboks 60, 4001 Stavanger
Statens strålevern, Grini næringspark 12, 1361 Østerås
Statnett SF, Postboks 5192 Majorstua, 0302 Oslo
StatoilHydro ASA, Forusbeen 50, 4035 Stavanger
Svenska petroleum exploration AS, Postboks 153, 0216 Oslo
Sør-Norges Trålerlag, Flathauggata 12, 5523 Haugesund
Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Talisman Energy Norge AS, Postboks 649 Sentrum, 4003 Stavanger
Telemark Fylkeskommune, Fylkeshuset, 3706 Skien
Total E&P Norge AS, Postboks 168 Sentrum, 4001 Stavanger
Troms fylkeskommune, Strandvn. 13, 9005 Tromsø
Vest-Agder Fylkeskommune, Serviceboks 517, 4605 Kristiansand
Vest-Finmark regionråd, Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Vestfold Fylkeskommune, Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg
VNG Norge AS, Verksgaten 62, 4013 Stavanger
Wintershall Norge AS, H. Heyerdahlsgate 1, 0160 Oslo
WWF verdens naturfond, Postboks 6784 St. Olavs pl., 0130 Oslo
ZERO, Maridalsveien 10, 0178 Oslo
Østfold Fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Til toppen