Høring - forslag om endring av håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser

Sentrale forslag i høringsnotatet er at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) kan ilegge overtredelsesgebyr eller bringe saken inn for domstolene ved søksmål. I tillegg skal klager få gebyret tilbakebetalt hvis det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.08.2015