Høring - forslag om endring av håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser

Sentrale forslag i høringsnotatet er at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) kan ilegge overtredelsesgebyr eller bringe saken inn for domstolene ved søksmål. I tillegg skal klager få gebyret tilbakebetalt hvis det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.08.2015

Vår ref.: 15/1998-1

Les hele høringsbrevet her.

Departementene
Direktorater og tilsyn
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Regjeringsadvokaten
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Landets regionale helseforetak
Riksrevisjonen
Norges Kommunerevisorforbund
KS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Bedriftsforbundet
Rådgivende Ingeniørers Forening
Maskinentreprenørenes Forbund
Arkitektbedriftene i Norge
IKT Norge
Leverandørforeningen for Helsesektoren (LFH)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) Norges Taxiforbund Norsk Presseforbund Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
LO
YS
Framtiden i våre hender
Naturvernforbundet
Norges Miljøvernforbund
Transparency International Norge