Høring - Forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for aviser

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer av merverdiavgiftsfritaket for aviser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2020

Vår ref.: 20/227

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer av merverdiavgiftsfritaket for aviser.

Vi ber den enkelte høringsinstans om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 31. mars 2020. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

 

Frédéric Wilt e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                     Kjell Saghaug
                                                                                     lovrådgiver

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Abelia

Aller Media

Amedia

Altibox AS

Bedriftsforbundet

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)

Bauer Media AS

Bladcentralen

Bonnier Media AS

Canal Digital

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Forfatterforening

Den norske forleggerforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Discovery

Domstolsadministrasjonen

Egmont AS

Fagpressen

Familie & Medier

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Fritt Ord

Get AS

Hegnar Media

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Juritzen forlag AS

Kabel Norge

Kagge Forlag

Konkurransetilsynet

KS

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Mentor Medier

Nordic enterteinment group (NENT)

NHST Media Group

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norges televisjon AS

Norkring AS

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk Journalistlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Mediehistorisk forening

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk tidsskriftforening, c/o Litteraturhuset

NBF Tidsskriftformidlingen

Norsk ukepresse

Norske Avisers Landsforening

Norsk Øko-Forum (NØF)

NRK

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Pegasus forlag

Polaris Media ASA

Regelrådet

Regnskap Norge

RiksTV AS

Samlaget

SBS Discovery AS

Schibsted ASA

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Spartacus Forlag AS

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tekna

Teknisk Ukeblad Media AS

Tiden Norsk Forlag

Tolldirektoratet

TV2 Gruppen AS

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Viasat Broadcasting UK Limited

Vigmostad & Bjørke AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet