Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2015