Høring - forslag om endringer i regelverket om bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten

Finansdepartementet sender på høring et forslag om at skattytere skal ha plikt til å gi opplysninger om bostedslandet til tilknyttede personer når de ber om bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.11.2016