Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om endringer i rettsgebyrloven - innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2018

Vår ref.: 18/728

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (rettsgebyrloven). Det foreslås å gebyrlegge domstolenes utstedelse av skifte- og uskifteattester og fullmakt ved privat skifte.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. mars 2018.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2588367

Høringene er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet og forslaget for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Med vennlig hilsen
Jonas Leirset
avdelingsdirektør

Désirée Ruud
seniorrådgiver

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Statsministerens kontor
    
 • Domstoladministrasjonen
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Tingrettene
 • Oslo byfogdembete
    
 • Politidirektoratet
 • Politidistriktene/namsmennene/namsfogdene
 • Forliksrådene
     
 • Brønnøysundregistrene
 • Fylkesmannembetene
 • Regjeringsadvokaten
 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
 • Sametinget
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statens innkrevingssentral
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Sysselmannen på Svalbard
   
 • Akademikerne
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Dommerfullmektigforeningen
 • KS
 • Norges Juristforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Parat
    
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gatejuristen
 • Gjeldsoffer-Alliansen
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk organisasjon for asylsøkere – NOAS
 • Rettspolitisk forening
 • Stiftelsen Rettferd for taperne

Til toppen