Høring - forslag om endringer i stedsnavnloven

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag om endringer i lov om 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Endringsforslagene gjelder § 3 om navnevern og § 6 om saksbehandlingsregler i stedsnavnsaker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.01.2018