Høring - forslag om endringer i verdipapirhandelloven vedrørende andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.12.2009