Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2008