Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2008