Høring - Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om merverdiavgiftsplikt på omsetning og formidling av alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og behandling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.08.2020

Vår ref.: 19/2280

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om merverdiavgiftsplikt på omsetning og formidling av alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og behandling.

Vi ber den enkelte høringsinstans om å vurdere om saken bør sendes underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 3. august 2020. For å avgi høringsuttalelse gå til høring på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar».

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen
Frédérice Wilt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                     Kjell Saghaug
                                                                                     lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Akademiklinikken

Akupunkturforeningen

Aleris Helse AS

Alliance Boot Norge AS

Alliance HealthCare Norge AS

Allmenlegeforeningen

Apotek 1 Gruppen

Apotekerforeningen

Apotekgruppen

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Aviva Helse

Bedriftsforbundet

Bioteknologirådet

Bowen Norge

Colosseumklinikken Medisinske Senter AS

Cosmo Clinic

Daikai massasjeterapi forening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske Kinesiologforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Det norske healerforbundet

Diabetesforbundet

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Enhetsterapiforeningen

Europharma AS

Fana medisinske senter

Farma Holding

Fellesorganisasjonen (FO)

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forening for ernæringsveiledere med bachelor i ernæring

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen for merverdiavgiftsfri osteopatibehandling

Foreningen for Thaimassasje i Norge

Foreningen til sikring av merverdiavgiftsfri Akupunktur

Fornebuklinikken

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsepersonellnemnda

Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hudspesialisten AS

Hørselshemmedes Landsforbund

IKYA foreningen

Innerlife faglige forbund

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Integralterapiforbundet (ITF)

Juvente

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

KS

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen we shall overcome

Landsorganisasjonen i Norge

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Likestillingssenteret

MBCsenteret AS

Medialaser AS

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret

Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt

MS – forbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), UiT

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA

NHC Groupe (Norlandia)

NITO - Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)

Norges Massasjeforbund

Norges naprapatforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Shiatsuforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for hud og kroppsterapi

Norsk forbund for klinisk hypnose

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk forening for analytisk psykologi

Norsk forening for coaching og NLP

Norsk forening for EQ-terapeuter

Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

Norsk forening for integrativ terapi

Norsk forening for integrative og komplementære terapeuter

Norsk forening for kognitiv terapi

Norsk forening for kunst og uttrykksterapi

Norsk Forening for Nevrofibromatose

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk forening for psykosyntese terapeuter

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk friskvernforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk gynekologisk forening

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Massasjeforening

Norsk organisasjon for akupunktører og behandlere innen orientalsk tradisjon

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Psykosyntese Forening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk selskap for ernæring

Norsk spiritualistisk forening

Norsk sykepleierforbund

Norsk traumeterapeutforening

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

Norske Kvantemedisinere (NKM)

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

Norske Ortoptisters forening

Norske Rosenterapeuters forening

Novelaklinikken, Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo kosmetiske lasersenter

Parat Helse

Pensjonistforbundet

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Psykodramaforeningen i Norge

Refleksologforeningen

Regelrådet

Regnskap Norge

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Rådgivning om spiseforstyrrelser

SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for frie yrker

SINTEF Helse

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Spiseforstyrrelsesforeningen

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Tolldirektoratet

UIO institutt for helse og samfunn

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Utdanningsforbundet

Volvat Medisinske Senter AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS