Høring - Forslag om ny forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk og endringer i forskrifter som regulerer fartsområde

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette vedlagte forslag til ny forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk og endringer i forskrifter som regulerer fartsområde for passasjerskip, lasteskip, og fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2015