Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Det foreslås nasjonale deleksamener og at departementet skal kunne ilegge overtredelsesgebyr ved misbruk av tittel, grad eller institusjonsnavn. Det blir foreslått å innføre et krav om lovlig opphold for studierett. Departementet ønsker å innføre en forskriftshjemmel for å kunne fastsette regler om beregning av tjenestetid for stipendiater. NOKUTs styre utvides med en representant som er fagskolestudent. Det skal kunne stilles krav om ar studentene har egen bærbar PC.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.08.2015