Høring - forslag til endring i forskrift om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Resultat: Forskrift 21. desember 2007 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2007