Høring - forslag til endring i forskrift om skrivemåten av stedsnavn

Forslaget har sin bakgrunn i Stortingets behandling av representantforslag nr. 58 (2007- 2008) vedrørende endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2009

Forskriften ble vedtatt 3.11.2009.