Høring - forslag til endring i verdipapirforskriften om rapporteringsplikt for handler i derivater mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011