Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 5.

Status: På høring

Høringsfrist: 04.04.2018