Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør, avvikling, fagansvarlig mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2009