Høring - Forslag til endringer i forskrift 22. august 2005 nr. 909 om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Departementet foreslår en harmonisering med Kommisjonens metode for bøtefastsettelse i den norske forskriften om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr. Høringsfrist er 4. juli 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.07.2011