Høring - forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet har ved flere anledninger sendt på høring utkast til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Formålet med høringene har vært å omlegge dagens produksjonsstøtte for aviser til en ny- og medieuavhengig tilskuddsordning for nyhets- og aktualitetsmedier. Departementet har som mål at den nye ordningen skal få virkning for tilskuddsåret 2014.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.01.2014