Høring - forslag til endringer i kapitalkravsforskriften

Resultat: Forskrift 20. desember 2007 om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2007