Høring - Forslag til endringer i knockoutforskriften

Kulturdepartementet foreslår en oppdatering av knockoutforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.01.2016