Høring - Forslag til endringer i konservesordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011

Resultat:

Utkast til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT). Forslaget innebærer at bestemmelser om tollkvoter og tollnedsettelser for epleråstoff, grønnsaker og bær til bearbeidingsindustrien innarbeides i FAT. Disse bestemmelsene er i dag nedfelt i forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien (heretter konservesforskriften)

Vår ref.: 201100306

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep
0032 OSLO

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 OSLO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Statens landbruksforvaltning
Postboks 8140 Dep
0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet
Postbok 8122 Dep
0032 OSLO

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

NHO Mat og Drikke
Postboks 5472 Majorstua
0305 OSLO

NHO Mat og Bio
Postboks 5469 Majorstua
0305 OSLO

Konservesfabrikkenes Landsforening
Postboks 1369
0114 OSLO

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon
Boks 2900 Solli
0230 OSLO

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeider¬forbund
Postboks 8719 Youngstorget
0028 OSLO

Norges Bondelag
Postboks 9354 Grønland
0135 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Øvre Vollgt. 9
0158 OSLO

Norges Colonialgrossisters Forening
Postboks 793 Sentrum
0106 OSLO

Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
Postboks 157 Økern
0509 OSLO

Norges Gartnerforbund
Schweigaards gt. 34F
0191 OSLO

COOP NKL BA
Postboks 1173 Sentrum
0107 OSLO

Norsk Landbrukssamvirke
Postboks 9347 Grønland
0135 OSLO

TINE BA
Postboks 25
0051 OSLO

Småbedriftsforbundet
Stensberggt. 25
0170 OSLO

Gartnerhallen A/L
Postboks 111 Økern
0509 OSLO

Norges Bærdyrkerlag
Høyvangvegen 40
2322 RIDABU

Kontraktdyrkernes landslag
Att: Rune Dreng
Ødegårdsveien 2
3261 LARVIK

Findus Norge AS
Postboks 423
1373 Asker

Lerum Konserves/Fabrikker AS
Postboks 159
6851 SOGNDAL

Stabburet AS
Lienga, Mastemyr
1414 Trollåsen

AS Røra Fabrikker
7670 INDERØY

Danica Foods AS
Årabrotsvegen 21 F
5515 HAUGESUND

NEN-produkter AS
Postboks 24
1650 SELLEBAKK 

Til toppen