Høring - Forslag til endringer i konservesordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011

Resultat:

Utkast til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT). Forslaget innebærer at bestemmelser om tollkvoter og tollnedsettelser for epleråstoff, grønnsaker og bær til bearbeidingsindustrien innarbeides i FAT. Disse bestemmelsene er i dag nedfelt i forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien (heretter konservesforskriften)