Høring - forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak.

Status: På høring

Høringsfrist: 07.05.2018