Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (fjerning av uttrykket ”rase” fra flyktningbestemmelsene, regulering av adgangen til frivillig arbeid, tidligere forhåndsvarsel i utvisningssaker mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2010