Høring - forslag til forordning om passasjerrettigheter i vegtransporten

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag fra EU-kommisjonen til forordning om passasjerrettigheter i vegtransporten, som skal bedre busspassasjerers rettigheter, særlig personer med nedsatt funksjonsevne og bevegelighet. Høringsfrist: 28. august 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.08.2009

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag fra EU-kommisjonen til forordning om passasjerrettigheter i vegtransporten, som skal bedre busspassasjerers rettigheter, særlig personer med nedsatt funksjonsevne og bevegelighet.