Høring - forslag til forordning om passasjerrettigheter i vegtransporten

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag fra EU-kommisjonen til forordning om passasjerrettigheter i vegtransporten, som skal bedre busspassasjerers rettigheter, særlig personer med nedsatt funksjonsevne og bevegelighet. Høringsfrist: 28. august 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.08.2009

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag fra EU-kommisjonen til forordning om passasjerrettigheter i vegtransporten, som skal bedre busspassasjerers rettigheter, særlig personer med nedsatt funksjonsevne og bevegelighet.

 

Vår ref.:

Høringsbrevet i pdf-format.

 

Likelydende brev sendt til:     

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
AS Urbanet Analyse
Barne- og likestillingsdepartementet
Bilimportørenes Landsforening
Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgj.het
ECON Pöyry AS
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
HSH
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kunnskapsdepartementet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner
Samferdselsadministrasjonen i fylkeskommunene
og Oslo kommune
SINTEF Teknologi og Samfunn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens Seniorråd
Transportbedriftenes landsforening
Transportøkonomisk institutt
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet

Til toppen