Høring - forslag til gjennomføring av direktiv 2009/110/EF (endringer av e-pengedirektivet) i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2011