Høring - forslag til ny forskrift om grasrotandel

Grasrotandelen foreslås økt fra 5 prosent til 7 prosent og Multix og Instaspill fra 10 prosent til 14 prosent. Departementet foreslår videre enkelte innstramninger i ordningen for å sikre at Grasrotandelen i størst mulig grad tilkommer lag og foreninger med frivillig aktivitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.11.2017