Høring - forslag til ny forskrift om grasrotandel

Grasrotandelen foreslås økt fra 5 prosent til 7 prosent og Multix og Instaspill fra 10 prosent til 14 prosent. Departementet foreslår videre enkelte innstramninger i ordningen for å sikre at Grasrotandelen i størst mulig grad tilkommer lag og foreninger med frivillig aktivitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.11.2017

Vår ref.: 17/3458

Høringsbrevet i pdf-format

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om grasrotandel.

Grasrotandelen foreslås økt fra 5 prosent til 7 prosent og Multix og Instaspill fra 10 prosent til 14 prosent i tråd med Innst. 250 S (2016-2017) til Meld. St. 12 (2016-2017) Alt å vinne. Ein ansvarlig og aktiv pengespelpolitikk. Departementet foreslår videre enkelte innstramninger i ordningen for å sikre at Grasrotandelen i størst mulig grad tilkommer lag og foreninger med frivillig aktivitet.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. november 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Kulturdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: POSTMOTTAK@kud.dep.no

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen
Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Sletmo
fagdirektør

4H Norge

ACTIS - Rusfeltets samarbeidsorgan

ADHD Norge

Aleneforeldreforeningen

Angstringen

Antirasistisk Senter

Barnekreftforeningen

Bellona

Blå Kors Norge

BRYSTKREFTFORENINGEN

BUDDHISTFORBUNDET

CARE Norge

CEREBRAL PARESE-FORENINGEN

De Unges Orkesterforbund

Den Norske Misjonsallianse

DEN NORSKE TURISTFORENING

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

Det Norske Misjonsforbund

Det Norske Misjonsselskap

DET NORSKE TRAVSELSKAP

DIABETESFORBUNDET

DYREBESKYTTELSEN NORGE

DYSLEKSI NORGE

ExtraStiftelsen

Fattighuset

Flyktninghjelpen

FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS

Forbundet Kysten

Forbundet mot rusgift

Foreningen for hjertesyke barn

FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

Foreningen for omplassering av dyr

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon / VIRKE

HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND

Home Start Familiekontakten Norge

HUMAN ETISK FORBUND

Indremisjonsforbundet

INLO - Innvandrernes Landsorganisasjon

Innsamlingskontrollen i Norge

IOGT i Norge

Islamsk Råd Norge

Kattens vern

Kirkerådet

KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN

KONGELIG NORSK BÅTFORBUND

KORPSNETT NORGE

Kreftforeningen

Kulturalliansen, c/o Norsk musikkråd

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

LANDSFORENINGEN FOR NYRE- PASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Landslaget for offentlige pesjonister (LOP)

LIM-likestilling, integrering, mangfold

LIN

Lions Club Norge

LNU

LUPE LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE

Mental Helse

MIR- Multikulturelt initiativ og ressursnettverk

MiRA- Ressurssenter for minoritetskvinner

Motorførernes Avholdsforbund

MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE

Nasjonalforeningen for Folkehelsen

Natur og Ungdom

Noereh

Noregs Bygdeungdomslag

Noregs Ungdomslag

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Barne- og ungdomskorforbund

Norges Blindeforbund

NORGES BYGDEKVINNELAG

NORGES DØVEFORBUND

NORGES FIBROMYALGI FORBUND

Norsk Folkehjelp

Norges Frivilligsentraler

Norges Handikapforbund

NORGES HUSFLIDSLAG

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Norges Innsamlingsråd

NORGES JEGER OG FISKERFORBUND

Norges KFUK-KFUM

Norges Korforbund

Norges Kristelige student- og skoleungdomslag

Norges Kristne Råd

Norges Kulturvernforbund

Norges Kvinne-og familieforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

NORGES PARKINSONFORBUND+A24

Norges Røde Kors

NORGES SJAKKFORBUND

NORGES SPEIDERFORBUND

Normisjon

NORSK AMATØRTEATERFORBUND

NORSK BLUESUNION

NORSK BRIDGEFORBUND

NORSK CØLIAKIFORENING

NORSK EPILEPSIFORBUND

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Friluftsliv

NORSK JAZZFORUM

Norsk Luthersk Misjonssamband

NORSK LYMFØDEMFORENING

NORSK MOTOR KLUBB

Norsk Musikkorpsforbund

Norsk Musikkråd

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

NORSK ORNITOLOGISK FORENING

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Revmatikerforbund

NORSK ROTARY FORUM

Norsk Skoleorkesterforbund

NORSKE KUNSTFORENINGER

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Samers Riksforbund

NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUND

OMOD

Organisasjonen Voksne for Barn

PENSJONISTFORBUNDET

PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET

Redd Barna

Redningsselskapet

RYGGFORENINGEN I NORGE

Rådet for psykisk helse

SAFO

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samenes FolkeForbund

Sámi Nissonforum

SEIF - Selvhjelp for innvandrere og flykninger

Seniorsaken

Sjømannskirken

SOS Barnebyer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Unge funksjonshemmede

Velferdsalliansen

Vellenes Fellesorganisasjon

Vi som har et barn for lite

Barne- og likestillingsdepartementet

Brønnøysundregistrene

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Lotterinemda

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Norsk Tipping AS

Nærings- og fiskeridepartementet