Høring - forslag til ny forskrift om universell utforming av rullende materiell med jernbane

Samferdselsdepartementet har med brev av 19. desember 2008 sendt på høring forslag til ny forskrift omuniversell utforming av rullende materiell med jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og sporvei.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2009