Høring - forslag til ny forskrift om universell utforming av rullende materiell med jernbane

Samferdselsdepartementet har med brev av 19. desember 2008 sendt på høring forslag til ny forskrift omuniversell utforming av rullende materiell med jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og sporvei.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2009

Vår ref.:

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 19. desember 2008.

Les brevet (pdf)

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Departementene
Fylkeskommunene/Oslo kommune
Statens jernbanetilsyn
Jernbaneverket
Vegdirektoratet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Helsedirektoratet v/Deltasenteret

Norsk Jernbaneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Transportbedriftenes Landsforening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Handikapforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne
Statens råd for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne
Samarbeidsforumet for Funksjonshemmedes Organisasjoner
Menneskerettsalliansen
Senter for seniorpolitikk

NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Flytoget AS
Ofotbanen AS
SJ AB
Hector Rail AB
Veolia Transport Norge AS
Oslo T-banedrift AS
Oslo Sporvognsdrift AS
Gråkallbanen AS
Bergen Bybane
Ruter AS
Kollektivtransportproduksjon AS


 

Til toppen