Høring - forslag til ny medieansvarslov

Kulturdepartementet sender med dette et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2018

Vår ref.: 18/2954

Lovforslaget innebærer en oppdatering og samling av gjeldende særregulering av rettslig ansvar på medieområdet, og introduserer enkelte nye lovregler. Forslaget innlemmer også reglene i mediefridomslova (lov 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i media), som dermed foreslås opphevet. Forslagene som innebærer endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven er utformet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten.

Høringsnotat - Forslag til lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (.pdf)

En oppsummering av hovedinnholdet av høringsnotatet finner du i kapittel 1.2. 

Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Aller Media
Altibox
Amedia
Amnesty International Norge
Annonsørforeningen - ANFO
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Barnevakten
Bauer Media Group
Bergen tingrett
Bonnier Media
Dag og Tid
Dagbladet
Datatilsynet
Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge)
Den norske dommerforening
Den norske fagpresses forening
Den norske forfatterforening
Den norske forleggerforening
Den norske helsingforskomité
Departementene
Det juridiske fakultet, UiB
Det juridiske fakultet, UiO
Det juridiske fakultet, UiT
Det norske Arbeiderparti
Direktoratet for forvaltning og IKT
Discovery Networks Norway
Domstoladministrasjonen
Egmont
Elektronisk Forpost Norge
Facebook
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fremskrittspartiet
Fritt Ord
Get
Google Norge
Grafisk Bransjeforening
HBO Nordic
Høyesterett
Høyre
IKT-Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for samfunnsforskning, UiO
Kabel Norge
Klassekampen
Konkurransetilsynet
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
KOPINOR
Kringkastingsrådet
Kristelig Folkeparti
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Kulturrådet
Lagmannsrettene
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen - LO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MDG – Miljøpartiet De Grønne
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Mentor Medier
Microsoft Norge
Modern Times Group
Nasjonalbiblioteket
Nationen
NHST Media Group
Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nord-Troms tingrett
Noregs Mållag
Norges handelshøyskole (NHH)
Norges Juristforbund
Norges markedsføringsforbund
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges televisjon
Norges televisjon
Norsk Aller
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk forening for jus og edb
Norsk Journalistlag
Norsk Lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag
Norsk Oversetterforening
Norsk PEN
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
Norsk Tidsskriftforening
NORWACO
NRJ Norge
NRK
Næringslivets hovedorganisasjon
Oslo tingrett
Polaris Media
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politihøgskolen
Politijuristene
Pressefotografenes Klubb
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksmålsforbundet
RiksTV´
Rødt
Sàlas
Sametinget
SBS Radio Norge
Schibsted
Senter for rettsinformatikk, UiO
Senterpartiet
Sivilombudsmannen
Sosialistisk Venstreparti
Språkrådet
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatembetene
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Svalbardposten
Sysselmannen på Svalbard
Sør-Trøndelag tingrett
Telenor Broadcast Holding
TV 2
TV 3
TVNorge
Universitetet i Trondheim
Venstre
VG
Viasat
Virke Produsentforeningen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund