Historisk arkiv

Høring av forslag til ny medieansvarslov - utsettelse av høringsfrist

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sendte 9. mai 2018 et forslag til ny medieansvarslov på alminnelig høring. Høringsfristen ble satt til 10. september 2018.

Etter dette har en rekke høringsinstanser på anmodning fått utsatt frist til 24. september. Av hensyn til likebehandling av høringsinstansene, og for å sikre at instansene får mulighet til å se forslaget i sammenheng med Justis- og beredskapsdepartementets kommende høring av endringer i kildevernreglene, har Kulturdepartementet i dag utsatt høringsfristen i saken til 1. oktober 2018.