Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk

Kulturdepartementet tilbakekaller høring av forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk av 10. oktober 2013, jf Prp. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), der det foreslås at det ikke skal opprettes en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2013

Vår ref.: 13/3432 ME/M3 VSS:elt

Høring - forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk

Kulturdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om forslag til en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Formålet med den nye ordningen er å øke kvaliteten i utviklingen av nyhets- og aktualitetsinnhold, samt å legge til rette for kritisk, uavhengig og undersøkende journalistikk av høy kvalitet.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og høringsnotatet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/dep/kud/dok/hoeringer.

Høringsfrist er 21. november 2013. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til [email protected], eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                              

 

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg

Høringsinstanser:

Departementene

Aller Media

Amedia

Berner Gruppen

Dagen

Den Norsk Fagpresses Forening

Discovery

Edda Media

Familie & Medier

Fritt Ord

Hegnar Media

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for Journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Klassekampen

Landslaget for lokalaviser

Media Norge

Mediebedriftenes landsforening

Mediehuset Nettavisen

Medietilsynet

Mentor media

Modern Times Group

Nationen

Norges handels og sjøfartstidende

Norsk journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norske film-, tv- og spillprodusenters forening

NRK

P4

Polaris media

SBS Radio Norge

Schibsted

Tun Media

TV 2

TV3

TVNorge

 

 

Til toppen