Høring - forslag til nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2013