Høring - forslag til straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist 1. juni 2007

Høringsfrist 1. juni 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2007