Høring - forslag til straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser

Frist 1. juni 2007

Høringsfrist 1. juni 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2007