Høring - Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF for eiendomsmeglere

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2009