Høring - Gjennomføring av direktiv 2009/109/EF - Forslag til endringer av saksbehandlingsreglene for fusjoner og fisjoner i allmennaksjeloven og aksjeloven

Høringsfrist: 03.01.2011

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2011