Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i norsk rett - endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.06.2019

Vår ref.: 17/3419

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til høringsnotat «Gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet – Forslag til endringer i lov og forskrift om eiendomsmegling». Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Det foreslås i høringsnotatet endringer i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling, nærmere bestemt at § 4-5 oppheves i sin helhet og at § 2-11 gis et nytt innhold.  

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringen innen 25. juni 2019. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

 

Akademikerne
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Forbruketilsynet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges takseringsforbund
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Samtlige departement
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen