Høring om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighetsforvaltning. Høringsnotatet inneholder også forslag til endringer i åndsverkloven og forskrift til åndsverkloven knyttet til lovens rekkevidde for nærstående rettigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.02.2020

Vår ref.: 19/6342

Høringsbrevet som PDF-fil

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighetsforvaltning. Høringsnotatet inneholder også forslag til endringer i åndsverkloven og forskrift til åndsverkloven knyttet til lovens rekkevidde for nærstående rettigheter.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringen er åpen, og aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, er også velkomne til å uttale seg.

Høringsfristen er 7. februar 2020.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert på våre nettsider.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Espen Arneberg Børset (eab@kud.dep.no).

 

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør

Espen Arneberg Børset
seniorrådgiver

 

 

Departementet har 9. desember 2019 publisert en oppdatert versjon av høringsnotatet hvor det er rettet opp enkelte henvisningsfeil i lovutkastet.

Høringsnotat - Gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU) og Åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter (.pdf)

Direktiv 201426 EU - uoffisiell oversettelse (.pdf)

Høringsinstanser:

Departementene

 

Datatilsynet

Den norske UNESCO-kommisjonen

Domstoladministrasjonen

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Innovasjon Norge

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Norsk filminstitutt

Norsk kulturråd

Norsk rikskringkasting AS (NRK)

Patentstyret

Regelrådet

Riksarkivet

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

 

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge

Creative Commons Norge

Creo

Den norske Dommerforening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Det Norske Komponistfond

Elektronisk Forpost Norge (EFN)

Fagpressen

Fellesorganisasjonen Foto-Norge

FolkOrg

Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

FONO

Forbundet Frie Fotografer (FFF)

Forskerforbundet

FriBit

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grafill – Norske grafiske designere og illustratører

GramArt

Gramo

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

IFPI Norge

IKT-Norge

Institusjonsfotografene

Kabel Norge

Kopinor

KS – Kommunesektorens organisasjon

Kunstnernettverket

Landsforeningen Norske Malere

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig

Musikkfondene

Musikkforleggerne

NONA – The Norwegian Online News Association

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Nordic Content Protection (Stop Nordic)

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norges museumsforbund

Norsk Artistforbund (NA)

Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Norsk filmforbund

Norsk Filmklubbforbund

Norsk forening for jus og edb

Norsk Journalistlag (NJ)

Norsk Komponistforening (NKF)

Norsk Kritikerlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)

Norsk Oversetterforening (NO)

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening (NR)

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund (NSF)

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk Tidsskriftforening

Norsk Videogramforening (NVF)

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere (NBK)

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Konsertarrangører

Norske Kunsthåndverkere (NK)

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske Tekstilkunstnere

Norwaco

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Platearbeiderforeningen

Rettighetsalliansen

Stiftelsen Elektronikkbransjen

TONO

Unge Kunstneres Samfund

Virke kunnskap, teknologi og utdanning (Virke KTU)

Virke Produsentforeningen

YS

 

Altibox AS

Den Norske Ballettskole AS

Discovery Networks Norway AS (Discovery)

Facebook

Google Norge

Motion Picture Licensing Corporation Norge (MPLC)

NextGenTel AS

Nordic Screens AS

Nordic Entertainment Group AB (NENT Group)

P4 Radio Hele Norge AS

RiksTV AS

Telenor Norge AS

Telia Norge AS

TV 2 AS