Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Lov 28. mai 2021 nr. 49

Formålet med loven er å sørge for at kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter håndteres på en ansvarlig, effektiv og åpen måte overfor både rettighetshavere og brukere. Loven skal også sikre rettighetshaveres valgfrihet ved kollektiv forvaltning av rettigheter.

Se loven på lovdata.no