Høring - Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester

EU-kommisjonen sendte 10. desember 2015 på høring en grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.02.2016