Høring - Kapitalmarkedsunion i EU

EU-kommisjonen har en uttrykt ambisjon om å legge til rette for en europeisk kapitalmarkedsunion («CMU»). Fremtidige EU-regler som legger til rette for en felles kapitalmarkedsunion antas å være EØS-relevante, og vil kunne få betydning for det norske kapitalmarkedet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2015