Høring - Korrigering av KOFA-forskriften

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt på høring et forslag om endring av forskrift om Klagenemnda for offentlige anskaffelser § 11 om dokumentfremleggelse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2009