Høring - Kriterier for regionale filmsentre

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2011

Høringsfristen er utsatt til 1. april 2011.