Høring - lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til ny lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs på høring. Forslaget følger opp Sundvolden-erklæringen og regjeringens maritime strategi som ble lagt frem sommeren 2015 hvor det fremgår at regjeringen vil lovfeste tilskuddsordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.08.2016