Høring - Lov som gir utvalg tilgang til taushetbelagt informasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt. Regjeringen har satt ned et utvalg for å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep, alvorlig omsorgssvikt, og vold med døden til følge. Formålet med lovutkastet som nå sendes på høring, er å gi utvalget tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon, slik at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.02.2016