Høring - Lufthavnsavgifter for Avinors lufthavner i 2014

Samferdselsdepartementet sendte 12. september 2013 et utkast til lufthavnsavgifter på høring, med høringsfrist 14. oktober 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2013