Høring - Lufthavnsavgifter for Avinors lufthavner i 2014

Samferdselsdepartementet sendte 12. september 2013 et utkast til lufthavnsavgifter på høring, med høringsfrist 14. oktober 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2013

Vår ref.: 13/541

Høringsbrev av 12. september 2013 (pdf)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Airlift AS
Avinor AS
BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
BenAir AS
Bristow Norway AS
British Airways
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Center AS
Hesnes Air AS
Hovedorganisasjonen Virke
Ikaros ANS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartens funksjonærforening
Lufttransport AS
North Flying AS
NHO
NHO Luftfart
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk flyoperatør forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly Tor W. Sandnes
Sandefjord lufthavn, Torp
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien Lufthavn AS
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Widerøes Flyveselskap AS

Til toppen