Høring - NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn. I utredningen foreslås det å oppheve det særlige unntaket for trossamfunn fra forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven. Utvalget foreslår også at unntaksregelen i likestillingsloven strammes inn. Forslagene innebærer at trossamfunnenes adgang til forskjellsbehandling av kvinner og homofile blir innsnevret.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2008

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse kan be om å få utredningen tilsendt eller laste den ned her.