NOU 2008: 1

Kvinner og homofile i trossamfunn

Kvinner og homofile i trossamfunn — Likestillingslovens og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering

Les dokumentet